HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

18.5. A DataTable osztály

Adatokat nem csak úgy kezelhetünk egy DataGrid-ben, hogy azok valóságos adatbázishoz kapcsolódnak. Lehetőségünk van arra is, hogy egy tetszőleges adatforrást használjunk, vagy akár programból generáljunk adatokat, melyeket ezek után épp úgy kezelhetünk, mintha egy tetszőleges típusú adatbázis egy-egy táblája lenne.

A megoldás kulcsa a DataTable osztályban rejlik. Ezt az osztályt használhatjuk valós adattáblák kezeléséhez épp úgy, mint a programból generált adatainkhoz.