HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

18.7.1. Függvények használata

Az SQL Server számos függvényt bocsát a rendelkezésünkre, amelyekkel értékeket nyerhetünk ki az adatbázisokból. Egy tábla sorainak számát például a COUNT ( ) függvénnyel kaphatjuk meg.

Függvénykategóriák:

 1. Összesítő függvények: egy tábla egy vagy több sora alapján adnak vissza információkat

 2. Matematikai függvények: számítások végzésére használatosak

 3. Karakterláncfüggvények: karakterláncokon hajtanak végre műveleteket

 4. Dátum- és időfüggvények: dátum- és időkezelési műveleteket hajtanak végre

 5. Rendszerfüggvények: az SQL Serverről szolgáltatnak információt

 6. Beállítási függvények: a kiszolgáló beállításairól adnak információt

 7. Kurzorfüggvények: a kurzorokról szolgáltatnak információt

 8. Metaadatfüggvények: az adatbázisról, illetve annak elemeiről, például a táblákról adnak információt

 9. Biztonsági függvények: az adatbázis felhasználóiról és szerepköreiről nyújtanak információt

 10. Rendszerstatisztikai függvények: statisztikai adatokat adnak vissza az SQL Serverről

 11. Szöveg- és képfüggvények: szöveg- és képkezelési műveleteket hajtanak végre