HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

16.15. ListView

Ha az előzőeknél is kifinomultabb listát szeretnénk használni, akkor erre lehetőséget ad a ListView osztály.

Feladata: elemek gyűjteményének –különböző nézetekben történő- megjelenítése

Megjelenés

BackColor

a ListView háttérszíne

BorderStyle

A keret stílusa

CheckBoxes

azt mutatja, hogy megjelennek-e CheckBoxok az elemek mellett

Cursor

a kurzor típusa, ami megjelenik a vezérlő fölött, amikor az egérkurzort fölé mozgatjuk

Font

szöveg megjelenítésére használt betűtípus

ForeColor

előtérszín (pl. betűszín)

FullRowSelect

Megmutatja, hogy egy elemen történő kattintás kijelöli-e az elem összes al-elemét is

GridLines

rácsvonalak jelennek meg az elemek és a részelemek körül.

View

az elemek megjelenítési módja (ikonok, részletek, lista...)

Viselkedés

Activation

meghatároza, hogy milyen típusú műveletre van szükség a felhasználó részéről egy elem aktiválásához

Alignment

megmutatja az elemek igazítási módját a ListView-n belül

AllowColumnReorder

jelzi, hogy a felhasználó megváltoztathatja-e az oszlopok sorrendjét

AllowDrop

jelzi, hogy a vezérlő fogadhat-e „Fogd-és-vidd” értesítéseket

AutoArrange

az ikonok automatikus rendezettségét jellemzi

ContextMenu

helyi menü, ami a vezérlőn jobb egérgombbal történő kattintásra jelenik meg

Coulumns

A vezérlőben megjelenő oszlopfejlécek, Collection

Enabled

azt jelzi, hogy a combobox engedélyezett, vagy nem

HeaderStyle

Oszlopfejlécek stílusa

HideSelection

azt jelöli, hogy a vezérlő kijelölt elemén megmarad-e a kijelölés, amikor a vezérlő elveszíti a fókuszt

HoverSelection

megmutatja, hogy kijelölhető-e egy elem azáltal, hogy az egérkurzort fölötte hagyjuk

ImeMode

Items

A ListView elemei

LabelEdit

megengedi a felhasználónak, hogy az elemek címkéit megváltoztassák

LabelWrap

azt jelöli, hogy a címke szövege több sorra törhető-e

LargeImageList

a lista ikonjai Nagy ikonok nézetben

MultiSelect

engedélyezi több elem egyszerre történő kijelölését

Scrollable

Meghatározza, hogy a vezérlőben megjelenhetnek-e gördítősávok, amennyiben nincs elég hely az ikonok számára

SmallImageList

a lista ikonjai Kis ikonok nézetben

Sorting

elemek rendezésének módja

StateImageList

a lista alkalmazás által meghatározott állapotokkal kapcsolatos ImageList-je

TabIndex

az elem helyét adja meg a TAB sorrendben

TabStop

megmutatja, hogy az elem kiválasztható-e a TAB billentyű használatával

Visible

a vezérlő látható vagy nem

Adat

Tag

Teszőleges célokra használható egész értékű mező

Tervezés

Name

A vezérlő neve

Locked

megmutatja, hogy a vezérő átméretezhető, átmozgatható-e

Modifiers

A vezérlő láthatósági szintjét jelöli

Anchor

Horgony; a vezérlő mely szélei rögzítettek az őt tartalmazó konténer széleihez képest

Dock

megmutatja, hogy a vezérlő mely szélei vannak összekapcsolva az őt tartalmazó elem szélével

Location

Beállítja vagy lekérdezi a vezérlő bal felső sarkának az őt tartalmazó elem bal felső sarkától mért relatív távolságát

Események

Click

kattintáshoz kötődő esemény

ColumnClick

oszlopfejlécre történő kattintáshoz kötődő esemény

DoubleClick

Dupla kattintáshoz kapcsolódó esemény

ItemActivate

Elem aktiválása

ItemDrag

akkor következik be, amikor a felhasználó elkezd „vonszolni”egy elemet

AfterLabelEdit

elemcímke módosítása után következik be

AfterLabelEdit

elemcímke módosítása előtt jelentkzik

HelpRequested

A felhasználó segítséget kér a vezérlőről

ItemCheck

egy elem „check” állapotának megváltozásához tartozik

SelectedIndexChanged

akkor következik be, amikor a ComboBox ’SelectedIndex’ tulajdonsága megváltozik, azaz újabb elem kerül kijelölésre

StyleChanged

jelzi, ha megváltozott a vezérlő stílusa

SystemColorsChanged

bekövetkezik, amikor a rendszerszínek megváltoznak

A következő események mindegyike egy tulajdonság megváltozását jelzik:

BackColorChanged

háttérszín

ContextMenuChanged

helyzetérzékeny menü

CursorChanged

kurzor

DockChanged

igazítás

EnabledChanged

engedélyezettségi állapot

FontChanged

betűtípus

ForeColorChanged

előtérszín (betűszín)

LocationChanged

helyzet (Lásd Location)

ParentChanged

szülő

SizeChanged

méret

TabIndexChanged

tab-sorrendbeli hely

TabStopChanged

TAB-bal történő kiválaszthatóság

VisibleChanged

vizuális láthatóság