HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

16.16. TreeView

Ez az osztály az elemek hierarchikus rendben történő megjelenését szolgálja.

Feladata: címkézett elemek hierarchikus gyűjteményének megjelenítése

Megjelenés

BackColor

a ComboBox háttérszíne

BorderStyle

A keret stílusa

CheckBoxes

azt mutatja, hogy megjelennek-e CheckBoxok az elemek mellett

Cursor

a kurzor típusa, ami megjelenik a vezérlő fölött, amikor az egérkurzort fölé mozgatjuk

Font

szöveg megjelenítésére használt betűtípus

ForeColor

előtérszín (pl. betűszín)

ItemHeight

a TreeView egy elemének magassága pixelben

Viselkedés

AllowDrop

meghatározza, hogy a vezérlő fogadhat-e „Fogd-és-vidd” értesítéseket

ContextMenu

helyi menü, ami a vezérlőn jobb egérgombbal történő kattintásra jelenik meg

Enabled

azt jelzi, hogy a combobox engedélyezett, vagy nem

FullRowSelect

Megmutatja, hogy egy elemen történő kattintás kijelöli-e az elem összes al-elemét is

HideSelection

azt jelöli, hogy a vezérlő kijelölt elemén megmarad-e a kijelölés, amikor a vezérlő elveszíti a fókuszt

HotTracking

megmutatja, hogy az elemek hyperlink-stílusúvá váljanak-e, amikor az egérmutató föléjük ér

ImageIndex

az alapértelmezett képindex a csomópontok számára

ImageList

a vezérlő ImageList-je, amelyből a csomópontokhoz tartozó képek származnak

Indent

a gyermekcsomópontok behúzása pixelben

LabelEdit

megengedi a felhasználónak, hogy az elemek címkéit megváltoztassa

Nodes

Gyökércsomópontok a TreeView-n belül

PathSeparator

a csomópontok teljes elérési útvonalának megadásához használt elválasztó sztring

Scrollable

Meghatározza, hogy a vezérlőben megjelenhetnek-e gördítősávok, amennyiben nincs elég hely az elemek megjelenítése számára

SelectedImageIndex

alapértelmezett képindex a kiválasztott csomópontok számára

ShowLines

csomópontokat összekötő vonalak megjelenítése

ShowPlusMinus

plusz/mínusz gombok megjelenítése a szülőcsomópontok mellett

ShowRootLines

vonalak megjelenítése a szülőcsomópontok mellett

Sorted

Meghatározza, hogy a vezérlő tartalma rendezett vagy sem

TabIndex

az elem helyét adja meg a TAB sorrendben

TabStop

megmutatja, hogy az elem kiválasztható-e a TAB billentyű használatával

Visible

a vezérlő látható vagy nem

Adat

Tag: Teszőleges célokra használható egész értékű mező

Tervezés

Name

A vezérlő neve

Locked

megmutatja, hogy a vezérő átméretezhető, átmozgatható-e

Modifiers

A vezérlő láthatósági szintjét jelöli

Anchor

Horgony; a vezérlő mely szélei rögzítettek az őt tartalmazó konténer széleihez képest

Dock

megmutatja, hogy a vezérlő mely szélei vannak összekapcsolva az őt tartalmazó elem szélével

Location

Beállítja vagy lekérdezi a vezérlő bal felső sarkának az őt tartalmazó elem bal felső sarkától mért relatív távolságát

Size

A vezérlő mérete pixelben

Események

Click

kattintáshoz kötődő esemény

DoubleClick

Dupla kattintáshoz kapcsolódó esemény

ItemDrag

akkor következik be, amikor a felhasználó elkezd „vonszolni”egy elemet

AfterCheck

akkor következik be, amikor a TreeNode egy CheckBox-ának értéke megváltozik

AfterCollapse

Lista felgördítése után következik be

AfterExpand

Lista legördítése után következik be

AfterLabelEdit

elemcímke módosítása után következik be

AfterSelect

akkor váltódik ki, amikor a kijelölés megváltozik

BeforeCheck

kiváltódik, mielőtt a TreeNode CheckBox kijelölésre kerül

BeforeCollapse

Lista felgördítése után következik be

BeforeExpand

Lista legördítése után következik be

BeforeLabelEdit

elemcímke módosítása előtt jelentkzik

BeforeSelect

a TreeNode kijelölse előtt váltódik ki

HelpRequested

A felhasználó segítséget kér a vezérlőről

StyleChanged

jelzi, ha megváltozott a vezérlő stílusa

SystemColorsChanged

bekövetkezik, amikor a rendszerszínek megváltoznak

A következő események mindegyike egy tulajdonság megváltozását jelzik:

BackColorChanged

háttérszín

ContextMenuChanged

helyzetérzékeny menü

CursorChanged

kurzor

DockChanged

igazítás

EnabledChanged

engedélyezettségi állapot

FontChanged

betűtípus

ForeColorChanged

előtérszín (betűszín)

LocationChanged

helyzet (Lásd Location)

ParentChanged

szülő

SizeChanged

méret

TabIndexChanged

tab-sorrendbeli hely

TabStopChanged

TAB-bal történő kiválaszthatóság

VisibleChanged

vizuális láthatóság