HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

16.17. TabControl

Feladata: lapok összefüggő halmazát alkotja

Megjelenés

Cursor

a kurzor típusa, ami megjelenik a vezérlő fölött, amikor az egérkurzort fölé mozgatjuk

Font

szöveg megjelenítésére használt betűtípus

ImageList

a TabControlhoz

Megjelenés

Alignment

megmutatja a fülek hol helyezkednek el a TabControlon belül

AllowDrop

jelzi, hogy a vezérlő fogadhat-e „Fogd-és-vidd” értesítéseket

Appearance

megjelenési beállítások

ContextMenu

helyi menü, ami a vezérlőn jobb egérgombbal történő kattintásra jelenik meg

DrawMode

A TabControl megrajzolási módját vezérli

Enabled

azt jelzi, hogy a TabControl engedélyezett, vagy nem

HotTrack

megmutatja, hogy a fejlécelemek vizuálisan megváltozzanak-e, amikor az egérmutató föléjük ér

ItemSize

Meghatározza a vezérlő al-ablakainak méretét

MultiLine

Meghatározza, hogy csak egy, vagy vagy több fül is lehet a vezérlőn belül

Padding

meghatározza, hogy ,mennyi extra hely legyen a vezérlő „fülei” körül

ShowToolTips

Meghatározza, hogy látszódnak-e a lapokhoz tartozó ToolTip-ek.

SizeMode

az egyes lapok méretezési módját állítja be

TabIndex

az elem helyét adja meg a TAB sorrendben

TabStop

megmutatja, hogy az elem kiválasztható-e a TAB billentyű használatával

Visible

a vezérlő látható vagy nem

Adat

Tag: Teszőleges célokra használható egész értékű mező

Tervezés

Name

A vezérlő neve

DrawGrid

megmutatja, hogy a pozícionáló rács kirajzolásra kerüljön-e

GridSize

meghatározza a pozícionáló rács méretét

Locked

megmutatja, hogy a vezérő átméretezhető, átmozgatható-e

Modifiers

A vezérlő láthatósági szintjét jelöli

SnapToGrid

Meghatározza, hogy a vezérlőknek kapcsolódnia kell-e a pozícionáló rácshoz

Anchor

Horgony; a vezérlő mely szélei rögzítettek az őt tartalmazó konténer széleihez képest

Dock

megmutatja, hogy a vezérlő mely szélei vannak összekapcsolva az őt tartalmazó elem szélével

Location

Beállítja vagy lekérdezi a vezérlő bal felső sarkának az őt tartalmazó elem bal felső sarkától mért relatív távolságát

Size

A vezérlő mérete pixelben

TabPages

A lapok a TabControlban

Események

Click

kattintáshoz kötődő esemény

DoubleClick

Dupla kattintáshoz kapcsolódó esemény

DrawItem

akkor következik be, amikoregy bizonyos elemet vagy területet meg kell rajzolni

HelpRequested

A felhasználó segítséget kér a vezérlőről

SelectedIndexChanged

akkor következik be, amikor a ComboBox ’SelectedIndex’ tulajdonsága megváltozik, azaz újabb elem kerül kijelölésre

StyleChanged

jelzi, ha megváltozott a vezérlő stílusa

SystemColorsChanged

bekövetkezik, amikor a rendszerszínek megváltoznak

A következő események mindegyike egy tulajdonság megváltozását jelzik:

BackColorChanged

háttérszín

ContextMenuChanged

helyzetérzékeny menü

CursorChanged

kurzor

DockChanged

igazítás

EnabledChanged

engedélyezettségi állapot

FontChanged

betűtípus

LocationChanged

helyzet (Lásd Location)

ParentChanged

szülő

SizeChanged

méret

TabIndexChanged

tab-sorrendbeli hely

TabStopChanged

TAB-bal történő kiválaszthatóság

VisibleChanged

vizuális láthatóság