HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

16.19. MonthCalendar komponens

A MonthCalendar komponens egy grafikus felületet nyújt a felhasználóknak, hogy lekérdezzék és módosítsák a dátumot. A komponens egy naptárat jelenít meg. Egy rácsháló tartalmazza a hónap számozott napjait, oszloponként rendezve a hét napjaihoz (hétfő-vasárnap). A komponensen kijelölhetünk több dátumot is (megadható számú). Lehet a dátumok között lépkedni - hónapos lépésekben - a komponens címsávjában szereplő bal vagy jobb nyílra kattintva. Ellentétben a hasonló DateTimePicker komponenssel, ebben a komponensben több dátumot is kijelölhetünk.

A komponens kinézete változtatható. Alapértelmezés szerint az aktuális nap a naptárban pirossal be van karikázva, és fel van tüntetve a rács alatt is. A rács mellett megjeleníthetjük a hetek számait is. Egy tulajdonság megváltoztatásával akár több naptár is lehet egymás mellett vagy alatt. A hét kezdő napja is megváltoztatható: Angliában a hét vasárnappal kezdődik, nálunk hétfővel.

Bizonyos dátumokat megjelölhetünk félkövér írásmóddal, kiemelve őket a többi közül (fontos dátumok). Ezek lehetnek egyedi dátumok, évenkénti vagy havi dátumok.

Tulajdonságok (properties):

AnnuallyBoldedDates

Tartalma az évenként előforduló fontos dátumokDateTime[] tömb

BoldedDates

Tartalma az egyedi fontos dátumokDateTime[] tömb

CalendarDimensions

A naptárak száma a komponensen belül (oszlop és sor)Alapértelmezés:Width=1; Height=1

FirstDayOfWeek

A hét kezdő napjaAlapértelmezés: Default, ilyenkor a rendszertől kérdezi le a területi beállításokatÉrtéknek adhatjuk neki a hét napjainak nevét angolul (Monday, …)

MaxDate

Itt állítjuk be az elérhető legkésőbbi dátumot a naptárbanAlapértelmezés: 9998.12.31.

MaxSelectionCount

A naptárban kijelölhető napok maximális száma

Alapértelmezés: 7

MinDate

Itt állítjuk be az elérhető legkorábbi dátumot a naptárbanAlapértelmezés: 1753.01.01.

MonthlyBoldedDates

Tartalma a havonta előforduló fontos dátumokDateTime[] tömb

ScrollChange

Ez a változó állítja be, hogy a komponens előre és vissza gombjaival hány hónapot lépjen a naptárAlapértelmezés: 0 (a következő/előző hónapra léptet)

SelectionRange

A komponensben kijelölt napok intervallumaAlapértelmezés: mindkét érték az aktuális dátumot tartalmazza

ShowToday

Beállítja, hogy látható-e az aktuális dátum a komponens aljánAlapértelmezés: True

ShowTodayCircle

Beállítja, hogy a komponens bekarikázza-e az aktuális napot a naptárbanAlapértelmezés: True

ShowWeekNumbers

Beállítja, hogy a komponensen a napok sorai előtt látszik-e a hét sorszáma (1-52)Alapértelmezés: False

TitleBackColor

A komponens címsávjának háttérszíneAlapértelmezés: Kék

TitleForeColor

A komponens címsávján megjelenő betűk színeAlapértelmezés: Fehér

TodayDate

Az aktuális dátumPl.: 2004.05.06.

TrailingForeColor

Beállítja a naptárban megjelenő előző és következő hónapból belógó napok színétAlapértelmezés: Szürke

Események (events)

DateChanged

Akkor következik be, ha megváltozik a kijelölt dátumok intervalluma vagy előző/következő hónapra mozdul a naptár

DateSelected

Akkor következik be, ha a felhasználó kijelöl egy vagy több dátumot

Kiemelt dátumok kezelése

Fontosabb dátumokat félkövér betűtípussal, kiemelten szerepeltethetünk a naptárban. Három tulajdonság (BoldedDates, AnnuallyBoldedDates és MonthlyBoldedDates) tárolhatja ezeket az egyedi, havonta vagy évente előforduló dátumokat. Ezek a tulajdonságok tartalmaznak egy tömböt, mely DateTime objektumokból áll. Hogyan lehet hozzáadni vagy elvenni ezek közül?

Dátum hozzáadás:

1. Hozzunk létre DateTime objektumot:

DateTime NyariSzunetKezdete = new DateTime(2004, 7, 1);DateTime NyariSzunetVege = new DateTime(2004, 9, 13);

2. A dátum kiemelése a komponenshez (komponens példányhoz) hozzáadással:(Három parancs: AddBoldedDate, AddAnnuallyBoldedDate, AddMonthlyBoldedDate)

monthCalendar1.AddBoldedDate(NyariSzunetKezdete);monthCalendar1.AddBoldedDate(NyariSzunetVege);

vagyEszerre több fontos dátum létrehozása és komponenshez társítása:

DateTime[] Vakaciok = {NyariSzunetKezdete, NyariSzunetVege};monthCalendar1.BoldedDates = Vakaciok;

Dátumok visszaállítása (félkövér szedés megszüntetése):

monthCalendar1.RemoveBoldedDate(NyariSzunetKezdete);

(Használható még a RemoveMonthlyBoldedDate és RemoveAnnuallyBoldedDate parancs is)

Az összes kiemelt dátum törlése:

monthCalendar1.RemoveAllBoldedDates();monthCalendar1.RemoveAllAnnuallyBoldedDates();monthCalendar1.RemoveAllMonthlyBoldedDates();