HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

16.20. HorizontalScrollBar és VerticalScrollBar komponensek

A ScrollBar komponensek segítenek sok elemen át vagy nagy mennyiségű információban keresni vízszintes vagy függőleges görgetéssel.

A ScrollBar komponensek nem ugyanazok, mint az egyéb komponensekben (textbox, stb.) lévő, beépített görgetők.

A komponensek Value értéke tárolja, hogy hol helyezkedik el a görgetődoboz (pozíciójelző).

A ScrollBar komponensek a Scroll eseményt használják a pozíciójelző mozgásának figyelésére. Ennek a segítségével folyamatosan kérhető le a komponens Value értéke, miközben a pozíciójelzőt mozgatjuk.

Tulajdonságok:

LargeChange

A gőrgető értékének változása, amikor a görgetőcsúszkán kattint a felhasználó, vagy megnyomja a PgUp/PgDn gombok valamelyikétAlap: 10

Maximum

A pozíciójelző maximális helyeAlap: 100

Minimum

A pozíciójelző minimális helyeAlap: 0

SmallChange

A pozíciójelző elmozdulása, amikor a felhasználó az alsó-felső vagy bal-jobb gombok valamelyikére kattint, vagy a nyílbillentyűket megnyomjaAlap: 1

Value

A pozíciójelző helyeAlap: 0

Események:

Scroll

Bekövetkezik, ha az állapotjelző elmozdul

A Value értéke egész szám, mely kezdetben 0, és meghatározza a pozíciójelző elhelyezkedését a görgetőcsúszkán. Ha minimális az érték, akkor a pozíciójelző a csúszka bal szélén (vízszintes görgető) vagy tetején (függőleges görgető) van; ha maximális, akkor jobb szélen ill. alul van. Hasonlóan, ha a Value a minimális és maximális értékek számtani közepe, akkor a csúszka közepén van. A Value értéke csak a Minimum és Maximum által megadott intervallumban lehet.

A pozíciójelző mozgatása nemcsak az irányokra kattintással lehetséges, hanem a pozíciójelző más helyre húzásával is történhet.

LargeChange

Ha a felhasználó lenyomja a PageUp vagy PageDown gombok valamelyikét, vagy a görgetősávon kattint a pozíciójelző valamelyik oldalán, úgy a Value érték a LargeChange érték szerint változik.

SmallChange

A nyílbillentyűk megnyomásakor, vagy a görgető iránygombjainak megnyomásakor a Value érték a SmallChange érték szerint változik.

Példa: vízszintes ScrollBar létrehozása és formhoz rendelése:

private void InitializeMyScrollBar()

{

// HScrollBar létrehozása és alapállapotba állítása.

HScrollBar hScrollBar1 = new HScrollBar();

// A görgetőt a form aljához igazítjuk.

hScrollBar1.Dock = DockStyle.Bottom;

// A görgető hozzáadása a form vezérlőihez.

this.Controls.Add(hScrollBar1);

}