HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

16.26.1.

A legközvetlenebb út a bemutatott érték beállítására a ProgressBar által, az érték tulajdonságának a beállítása. Ezt megteheti tervezett vagy szokásos időben is.

A ProgressBar értékének közvetlen beállítása

  1. Állítsa be a ProgressBar ellenőrzését Minimum és Maximum értékre.

  2. A kódban, állítsa be az ellenőrzés kódjának tulajdonságát egy integerre a Minimum és a Maximum értékek között, amelyet már megadott.

Ha beállította az érték tulajdonságát a Minimum és a Maximum által meghatározott határokon belül, az ellenőrzés kiad egy ArqumentException kivételt.

A ProgressBar értékének növelése egy kijelölt intervallum által

Ha haladást mutat, amely egy meghatározott intervallumból ered, beállíthatja az értéket, aztán meghív egy metódust, amely növeli a ProgressBar Control értékét az intervallum által. Ez hasznos az időzítők és más szövegkönyvek számára, ahol a haladást nem az egész százalékaként mérik.

  1. Állítsa be ProgressBar ellenőrzését Minimum és Maximum értékre.

  2. Állítsa be az ellenőrzés Step tulajdonságát egy egészre, ábrázolva ezzel a ProgressBar bemutatott értékének növekedését.

  3. Hívja meg a PerformStep metódust, hogy megváltoztassa a bemutatott értéket a Step tulajdonságban beállított mennyiségnek megfelelően.

A ProgressBar értékének növelése változó mennyiséggel

Végül növelheti a ProgressBar által bemutatott értéket úgy, hogy minden egyes növelés páratlan értékű legyen. Ez hasznos, amikor betartja a páratlan műveletek sorozatának útvonalát úgy, mint különböző méretű fájlok írásakor a merevlemezre vagy a haladás az egész százalékaként való mérésekor.

A ProgressBar növelése egy dinamikai érték segítségével

  1. Állítsa be a ProgressBar ellenőrzését Minimum és Maximum értékre.

  2. Hívja meg az Increment metódust, annak érdekében, hogy megváltoztassa az egész által meghatározott értéket.