HIK Elektronikus Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtár
A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő által közvetített digitális tartalmat a felhasználó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 33. paragrafus (4) bekezdésében meghatározott oktatási, illetve tudományos kutatási célra használhatja fel. A felhasználó a digitális tartalmat képernyőn megjelenítheti, letöltheti, arról elektronikus adathordozóra vagy papíralapon másolatot készíthet, adatrögzítő rendszerében tárolhatja. A Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtár/vagy más megjelenítő weblapján található digitális tartalmak üzletszerû felhasználása tilos, valamint kizárt a digitális tartalom módosítása és átdolgozása, illetve az ilyen módon keletkezett származékos anyag további felhasználása.

16.27. TrackBar ellenőrzés

A TrackBar egy ablak, amely egy slider-t és tetszőleges mértékű jeleket tartalmaz. Amikor a felhasználó mozgatja a slider-t, akár egeret, akár billentyűzetet használva, a TrackBar üzenetekben közli a változást.

A TrackBar akkor hasznos, amikor azt szeretnénk, hogy a felhasználó rangsorolja döntését egyedi érték vagy egymást követő értékek választása között. Például, használhatja a TrackBar-t megengedve a felhasználónak a billentyűzet ismétlésének fokának beállítását azáltal, hogy a slider-t egy megadott jelhez mozgatja.

A slider egy TrackBar-ban akkor nő a meghatározott mértékben, amikor a felhasználó állítja be azt. Az értékek ebben a sorrendben logical units-ként fordulnak elő. Például, ha pontosítja, hogy a logical units-nak kell, hogy legyen 0-5 terjedő sorrendje, akkor a slider csak hat pozíciót foglalhat el: egy pozíció a TrackBar bal oldalán és egy pozíció minden egyes növekvésre sorrendben. Tipikusan minden egyes pozíciót ezek közül egy jellel azonosít.

Létrehozhatunk egy TrackBar-t a CreateWindowEx funkció használatával, pontosítva a TrackBar Class ablak osztályt. Miután létrehoztuk a TrackBar-t, használhatjuk TrackBar üzeneteket beállítani és helyrehozni néhány tulajdonságot. A változások, amelyeket beállítottunk okozott tartalmazzák a Minimum és Maximum pozíciók beállítását a slider számára, jeleket rajzolva, beállítva a választások sorrendjét és újrapozícionálja a slider-t.

A TrackBar egy kacskaringó ellenőrzés a ScrollBar ellenőrzéshez hasonlóan. Alakíthatjuk a sorrendet a Minimum tulajdonság beállításával a sorrend alacsonyabb végének pontosításával és a Maximum tulajdonságot a sorrend magasabb végének pontosításával.

A LargeChange tulajdonság definiálja a növekedést hozzáadva vagy kivonva a Value tulajdonságból, amikor következőre kattint a slider egyik oldalán. A TrackBar bemutatható vízszintesen és függőlegesen is.

Használhatjuk ezt az ellenőrzést numerikus adat betöltésekor a Value tulajdonságon keresztül. Bejátszhatjuk ezt az adatot egy ellenőrzésben vagy kód használatával.

LargeChange tulajdonság

Adjon meg vagy állítson be egy értéket hozzáadva vagy kivonva a Value tulajdonságból, amikor a scroll boksz nagyobb távolságban mozdul el.

Kivételes típus

Feltétel

Exception

A megjelölt érték kevesebb, mint nulla

Amikor a felhasználó a PAGE UP vagy PAGE DOWN gombokat használja, vagy a TrackBar-ra kattint a slider egyik oldalán, a Value tulajdonság a LargeChange tulajdonságban beállított érték szerint változik. Figyelembe kell venni a LargeChange tulajdonság beállítását a magasság vagy a szélesség értékek százalékaként. Ez megtartja a távolságot, hogy a TrackBar megfelelően változzon méretéhez képest.